Những công việc tư vấn xây dựng tổng hợp từ khảo sát móng cho tới cải tạo nền, xin hãy tin tưởng giao cho chúng tôi!

Thời gian làm việc 9:00 - 19:00〔Trừ Chủ nhật và ngày lễ〕
Xin click vào các mục để xem thông tin chi tiết
Công trình xây dựng
Cải tạo đường
Công trình kè sông và hệ thống nước
Công trình xây dựng
Công trình cầu
Công trình hệ thống thoát nước
Tháo dỡ công trình
Công trình nhà máy năng lượng mặt trời
Xây dựng mặt đường
Khảo sát và cải tạo đất nền
Xin click vào các mục để xem thông tin chi tiết
Đo lường
Đo lường cơ bản
Đo lường công cộng
Quản lý giám sát thi công
Đo đạc địa hình đáy
Đo đạc bằng hình ảnh không trung
Đo đạc bằng laser trên cao
Đo đạc bằng laser trên mặt đất
Thiết kế
Sông ngòi – Chống xói mòn
Đường
Rừng
Nông nghiệp
Thiết kế nước ngầm và trên mặt đất
Thiết kế nhà máy năng lượng mặt trời
Điều tra khảo sát
Sông ngòi – Chống xói mòn
Đường – cầu
Xây dựng rừng
Rừng – Môi trường