Những công việc tư vấn xây dựng tổng hợp từ khảo sát móng cho tới cải tạo nền, xin hãy tin tưởng giao cho chúng tôi!

Thời gian làm việc 9:00 - 19:00〔Trừ Chủ nhật và ngày lễ〕
Khảo sát
Chúng tôi tiến hành khảo sát các công trình cơ sở hạ tầng như đường sá, sông ngòi, cầu cống, khảo sát môi trường tự nhiên như rừng hay các công trình chống xói mòn, nhằm đưa ra kế hoạch xây dựng cũng như kế hoạch an toàn.
Chống lở xói mòn sông hồ
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến thăm dò sông suối, dòng chảy, khảo sát những khu vực vách đất, lở đất nhằm có được các thông tin liên quan đến phòng chống thiên tai trong khu vực.
Chúng tôi cũng đưa ra những đề xuất hoặc lựa chọn phương pháp chính sách dựa trên việc đánh giá và phân tích mức độ ổn định của nền đất.

Phân tích khác biệt của đất không ổn định.

Giám sát đáy sông

Cầu đường
Chúng tôi tiến hành kiểm định các công trình và bề mặt nhằm mục đích có đủ thông tin để lập kế hoạch bảo trì sửa chữa đảm bảo an toàn cho các công trình đường kể cả quốc lộ, tỉnh lộ hay đường liên phường liên xóm.
Dựa trên kết quả khảo sát, trong trường hợp cần tu sửa chúng tôi sẽ tiến hành các khảo sát cụ thể hơn trong khu vực đó và đề xuất những phương án thi công sửa chữa.
Chúng tôi sử dụng phương tiện chuyên dụng để kiểm định và đánh giá các công trình hay cầu đường được quản lý bởi nhà nươc và chính quyền địa phương.
Xây dựng rừng
Chúng tôi khảo sát cây rừng, mật độ cây và chất đất nhằm lên kế hoạch xây dựng rừng có sức chống thiên tai, cũng như khảo sát hiện trạng những nơi bị tàn phá và lên kế hoạch xây dựng những công trình chống xói mòn.
Môi trường
Điều tra sinh thể: Điều tra môi trường sống của các loài động vật và đưa ra các phương án bảo vệ môi trường
Điều tra thực vật: Khảo sát tình trạng các loài thực vật, và nắm được tình hình sinh trưởng của các loài thực vật quý hiếm.
Kế hoạch cấy ghép: Tiến hành cấy ghép cá loài động thực vật quý hiếm để bảo tồn.
Điều tra thuỷ văn: đo đạc quan sát mực nước ngầm cũng như lượng nước của sông ngòi để nắm rõ hiện trạng môi trường thuỷ văn.