Những công việc tư vấn xây dựng tổng hợp từ khảo sát móng cho tới cải tạo nền, xin hãy tin tưởng giao cho chúng tôi!

Thời gian làm việc 9:00 - 19:00〔Trừ Chủ nhật và ngày lễ〕
Lắp đặt nhà máy năng lượng mặt trời
Chúng tôi lắng nghe yêu cầu của khách hàng, cung cấp các dịch vụ trọn gói từ việc nghiên cứu pin năng lượng mặt trời, quy mô phát điện, chi phí, dự toán doanh thu, điều tra thực tế và đưa ra các giải pháp năng lượng mặt trời thích hợp.
Sau khi ký hợp đồng, chúng tôi luôn thiết kế, thi công và vận hành với tinh thần trách nhiệm cao.
Chúng tôi hướng đến những kỹ thuật và công nghệ mang tính chuyên nghiệp, “thân thiện với trái đất” và đóng góp cho thành phố.
1. Lập kế hoạch
■Yêu cầu của khách hàng – Đề xuất của chúng tôi
Khi nghiên cứu xem xét nhà máy năng lượng mặt trời, dựa trên khảo sát thực địa, chúng tôi đưa ra đề xuất đầy đủ từ việc “đảm bảo đủ bức xạ mặt trời”, “không giang lắp đặt module pin năng lượng mặt trời”, “phương pháp hoà vào mạng điện lưới” cho tới bảo dưỡng bảo trì công trình.
2. Hợp đồng – Thanh toán
■Thảo luận – Hợp đồng
Các kỹ sư của chúng tôi sẽ giải thích một cách dễ hiểu về quá trình thi công cũng như phương pháp thi công công trình nhà máy năng lượng mặt trời. Và sẽ tiến hành ký kết hợp đồng trên cơ sở khách hàng đã hiểu rõ về công trình.
■Tư vấn – Giấy phép
Tư vấn ký kết hợp đồng trực tiếp công ty điện lực, hỗ trợ làm các thủ tục xin cấp phép chứng nhận từ các cơ quan có thẩm quyền.
3. Thi công công trình
■Lắp đặt – Thi công
Lắp đặt các máy móc và thiết bị như tấm pin năng lượng mặt trời, giá xếp pin, bộ điều hoà điện năng. Ngoài ra, chúng tôi còn tiến hành chuẩn bị nền đất, xây dựng móng cũng như các giá lắp đặt thiết bị.
■Chuẩn bị nền đất – Thi công giá lắp thiết bị
Chuẩn bị nền đất bằng theo thiết kế lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời
■Lắp đặt thiết bị – Chạy thử
Sau khi xây dựng nền, lắp giá thiết bị, tiến hành lắp đặt các tấm panel năng lượng mặt trời. Sau khi thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống. Sau đó, dựa trên hợp đồng ký kết với công ty điện lực để tiến hành hoà điện vào mang điện lưới (bắt đầu bán điện)
4. Vận hành
■Kiểm tra định kỳ
Tiến hành kiểm tra định kỳ hệ thống phát điện năng lượng mặt trời sau khi mua về.
■Bảo dưỡng
Hỗ trợ khách hàng khi có bất kỳ sự cố nào phát sinh.
Chia sẻ năng lượng mặt trời
Việc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời như giàn hoa tử đằng trên đất canh tác để vừa có thể tiếp tục làm nông nghiệp trong khi vẫn thu được năng lượng mặt trời là mô hình nông nghiệp trong tương lai.
Chúng tôi thiết kế giá đỡ giống như giàn hoa tử đằng, không gây trở ngại gì đến việc canh tác trên đất nông nghiệp. Trên đó sẽ lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời nhỏ chia sẻ ánh nắng mặt trời cùng cây trồng.
Chúng tôi tin rằng việc có được hai nguồn thu nhập từ nông nghiệp và năng lượng mặt trời sẽ giúp phần giải quyết vấn đề thiếu người kế thừa, tiếp tục làm nông nghiệp, và giảm thiểu tình trạng bỏ hoang đất canh tác.

Xem thông tin mới ở đây

Những nhà máy năng lượng mặt trời đã xây dựng

Nhà máy năng lượng mặt trời FudoParu

Nhà máy năng lượng mặt trời Otsu

Nhà máy năng lượng mặt trời Matsuura – Fukushima

Nhà máy năng lượng mặt trời Sakanashi

Nhà máy năng lượng mặt trời Shimazaki-6-chome

Nhà máy năng lượng mặt trời Meitoku