Những công việc tư vấn xây dựng tổng hợp từ khảo sát móng cho tới cải tạo nền, xin hãy tin tưởng giao cho chúng tôi!

Thời gian làm việc 9:00 - 19:00〔Trừ Chủ nhật và ngày lễ〕
Xây dựng mặt đường
Thay mới mặt đường đã lão hoá hư hỏng cũng như làm mặt đường mới. Xây dựng các bãi đỗ xe công cộng của thành phố, khu vực công ích, khu vực dân cư.
Xây dựng môi trường sống không stress bằng các phương pháp xây dựng bề mặt khác nhau
Trải mặt đường màu sắc, thi công ban đêm, và có thể thi công ở bất kỳ đâu từ khu vực đường công cộng cho tới khu vực thuộc sở hữu tư nhân.