Những công việc tư vấn xây dựng tổng hợp từ khảo sát móng cho tới cải tạo nền, xin hãy tin tưởng giao cho chúng tôi!

Thời gian làm việc 9:00 - 19:00〔Trừ Chủ nhật và ngày lễ〕
Khảo sát và cải tạo đất nền
Chúng tôi tiến hành khảo sát thực tế đất nền, thi công gia cố độ bền của toà nhà và đất nền để có thể chịu được sức nặng của toàn bộ công trình
Nền đất chính là anh hùng thầm lặng, mang lại cuộc sống an toàn và yên tâm.
Chúng tôi khuyến khích sử dụng phương pháp thi công HySpeed không làm giảm giá trị đất mà ngược lại có thể chịu được rung lắc khi có động đất hay có khả năng chống hoá lỏng cao.
HySpeed