Những công việc tư vấn xây dựng tổng hợp từ khảo sát móng cho tới cải tạo nền, xin hãy tin tưởng giao cho chúng tôi!

Thời gian làm việc 9:00 - 19:00〔Trừ Chủ nhật và ngày lễ〕
Thiết kế
‘Chúng tôi cung cấp các dịch vụ quản lý bảo trì đề án kế hoạch an toàn nâng cao tuổi thọ đối với các công trình công cộng bên cạnh các dịch vụ thông thường như cải tạo đường, thiết kế sông hồ, thiết kế phương án chống xói mòn, thiết kế hệ thống nước ngầm và trên mặt đất, thiết kế đo lường truyền thống.

■Lĩnh vực thiết kế
‘Hệ thống nước, đường sá, sông ngòi, chống xói mòn và sạt lở đất, công viên, cầu, quy hoạch đô thị, thiết kế nhà ở, thuyết trình 3D, dự toán các công trình xây dựng kỹ thuật, vẽ sơ đồ bản đồ, phân tích, v.v…

‘Sông ngòi – chống xói mòn
‘Chúng tôi giúp đỡ khách hàng lên kế hoạch phòng chống xói mòn thiên tai, bản đồ thẩm thấu và bản đồ cảnh báo lũ phù hợp với từng khu vực nhờ việc nắm bắt và phân tích được địa hình lưu vực và mặt nghiêng, dựa trên những thông tin khảo sát thực địa, phân tích hình ảnh và dữ liệu đo lường được từ laser trong không trung.
‘Cầu đường
Chúng tôi giúp thu thập và quản lý thông tin về tình trạng phân bổ cầu, hầm, tường bao, kè đường, thông tin địa hình và địa chất cũng như thông tin cơ bản về các loại thực vật có nguy cơ đổ, giúp phòng chống thiên tai và quản lý bảo trì.
Xây dựng rừng
Điều tra hiện trạng rừng, tình hình dòng chảy và tiến hành lập kế hoạch xây dựng phương án chống xói mòn và tường kè giữ đất sườn đồi.
‘Xây dựng nông nghiệp
‘Chúng tôi giúp lên kết hoạch cấp nước nông nghiệp và thoát nước thải (sử dụng đường ống và hồ chứa).
Ngoài ra, chúng tôi còn có thể xác định khu vực phạm vi cảnh báo bằng cách mô phỏng phạm vi lũ tràn hồ chứa.
Thiết kế hệ thống nước
■Thiết kế toàn bộ hệ thống nước – Thiết kế chi tiết
Thiết kế tổng thể hệ thống nước và thiết kế chi tiết dựa trên những đặc tính của khu vưc.
■Kiểm định ống cống và tu sửa
Kiểm tra ống cống ngầm đã lão hóa và đưa ra biện pháp thay mới hay tu sửa.
■Quản lý bảo trì hệ thống nước ngầm
Khảo sát và quản lý bảo trì mạng lưới hệ thống nước bằng GIS. Chúng tôi nhận cả những công trình mang tính hành chính.
Xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời
Chúng tôi tiến hành đồng bộ việc khảo sát (đo đạc đất sử dụng, nền đất), thiết kế (bản vẽ sơ đồ, bản vẽ thi công), cho tới thi công (xây, đóng cọc, lắp đặt giá thiết bị, lắp tấm pin) để xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời.
Chúng tôi sẽ đưa ra kế hoạch xây dựng đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phù hợp với tình hình của khu đất sử dụng.